คุณคือ VIP

V = Very เวรี่

I = Important อิมพอแท่น

P = Person เพอเซิ่น

Very Important Person 

เวรี่ อิมพอแท่น เพอเซิ่น 

บุคคลที่สำคัญเป็นอย่างมาก

ดังนั้นเราจึงดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ จริงใจ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาก

หากท่านต้องการติดต่อข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทั้งติดตามข้อมูลต่าง ๆ อย่างเท่าทันเหตุการณ์ โปรดกรอกข้อมูลนฟอร์ม