อาหาร คน ท้อง

อาหาร คน ท้อง

อาหาร คน ท้อง สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่ง “ตั้งครรภ์” ครั้งแรก อาจจะยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาหารที่ “คนท้อง” ควรดูแลตนเองอย่างไร ลูกน้อยในครรภ์จะได้รับสารอาหารที่ดีและครบถ้วน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์มีคำแนะนำจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เมนูอาหารที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรับประทานในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์ มีข้อมูลจาก นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาการ อธิบดีกรมอนามัย ระบุ อาหารและโภชนาการสำคัญที่หญิงตั้งครรภ์ควรรับประทานเป็นประจำ อาหารคนท้อง 8 เดือน อาหารคนท้อง 9 เดือน  ในช่วงตั้งครรภ์ 9 เดือน ให้เน้นทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้แก่ ข้าวหรือแป้ง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ควบคู่ไปกับการดื่มนมธรรมดา 2-3 แก้วทุกวัน เพื่อให้ได้รับสารอาหารเพียงพอ เพื่อการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาหารที่ “หญิงมีครรภ์” ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ อาหารรสจัด อาหารหมักดอง กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ มีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันดังนี้ อาหารคนท้องใน 7-11 […]